PREDPREDAJ PRIESAD A ZELENINY

  • PREDAJ PRIESAD JE UKONČENÝ.

  • AKTUÁLNE PREBIEHAJÚ PRÍPRAVNÉ PRÁCE NA ZAHÁJENIE SEZÓNY SAMOZBERU V SKLENÍKU.